Inriktningar

En allmän kurs med temastudier
Vi tror det är roligare med studier om man får fördjupa sig i något som upplevs meningsfullt. Därför arbetar vi tematiskt med kärnämnena. Det innebär att gruppen under 3-5 veckors perioder, hela läsåret, arbetar med olika frågeställningar kring ett visst tema.

Välj en inriktning som kommer arbeta med teman som intressera dig.
FÖRÄNDRA – tonvikt på samhällsfrågor läs mer
INSPIRERA – tonvikt på kommunikation  läs mer
UPPTÄCKA – tonvikt på natur och ekologi läs mer
UTTRYCKA – tonvikt skapande och kultur läs mer

Allmän kurs
Intyg, tider och ekonomi
Ansökan