Huvudman

Skeppsholmens folkhögskola drivs fr o m den 1 januari 2013 av den politiskt och religiöst obundna: Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening 
I föreningens styrelse sitter ledamöter med anknytning till folkbildning och sjöfartsnäring.

Styrelsens sammansättning
Stellan Boozon
Anette Clefberg, ordförande  tel 070-581 73 09
Yvonne Ekholm
Jan Engström
Kerstin Fondberg, vice ordförande
Bo Löwkrantz
Kerstin Mustel
Per Olsson
Peder Wallenberg, (suppleant Frida Sato)
Thomas Öhlund

Revisor
Jens Persson, PvC Sverige

Karin Johnson, (personalrepresentant)
Kajsa Boström, (studeranderepresentant)

20141204 Stadgar Skeppsholmens folkhögskola – ideell förening

Det är riksdagen som beslutar om syftet med statens bidrag till folkbildningen.
Riksdagen har gett folkbildningen i uppdrag att:
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

150101 Kriterier o fördelning av statsbidrag

Skeppsholmens folkhögskola powerpoint i PDF