Fota/Skriv

Kursen introducerar deltagarna till idéer och tekniker som används inom fotografi, dokumentärt berättande och kreativt skrivande.
Vi experimenterar, prövar nya vägar, hittar olika vinklar att uttrycka oss i foto och bild
berättande.

Vi besöker tillsammans tv- stationer och får besök av gästlärare.
Vi träffas en dag samt en eftermiddag i veckan på Skeppsholmens Folkhögskola.
Vi fotograferar, arbetar med kreativt skrivande, samtalar om bilder, tekniker och uttryckssätt. Mellan varje sammankomst arbetar var och en med hemuppgifter.
Under kursens gång gör du också ett individuellt projekt där du kombinerar dokumentär fotografi med text. De båda kreativa uttrycken förstärker varandra i ett personligt uttryck.

Vi går igenom den digitala systemkamerans olika funktioner. Genom att prova på att använda kameran med automatisk, semi-automatisk och manuell inställning utvecklar du dina färdigheter, får bättre kamerakontroll och lär dig skapa önskade effekter i olika situationer och fotografistilar.
Vi studerar ett urval fotografiska verk inom genrer som dokumentärt foto, gatufotografi (street photography), porträttfoto och självporträtt. Fokus ligger på det personliga fotografiska berättandet.
Inom skrivandet arbetar du med konkreta skrivövningar som ger inblick i berättargrepp och språkliga stilmedel (som kan användas för att levandegöra människor, miljöer, möten, minnen och stämningar). Vi diskuterar olika sätt att gestalta och skapa närvaro, både utifrån deltagarnas texter och exempel från andra författares verk – alltifrån olika sätt att arbeta med dramaturgi, perspektiv och dialog till bildspråk och rytm.

Välkommen till denna spännande utvecklande kreativa kurs där du utvecklar och kombinerar din uttrycksförmåga  i fotografisk bild och i ditt skrivande.

Skrivarkursens omfattning/träffar:
En termin 50%, kurstider: 180820-181221
Gruppen träffas 1,5 dag/vecka med start tisdagen den 28 augusti:
tisdagar kl 9-16
onsdagar kl 15-17.30

Kursledare:
Paul Nulty – fotograf, konstnär, dokumentärberättare
Karin Johnson – konstnär (bild och text), Ma i fri konst och litteratur

Förbrukningsavgift 900 kr/termin
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgifter täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer på skolan, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang. Kursen är studiemedelsberättigad.  För mer information kontakta CSN.

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN”.

Intyg
Efter fullgjord avslutad kurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Ansökan
Sista ansökningsdag 15 maj
Du ansöker via länk/Schoolsoft och behöver bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen och några rader om det egna projekt du vill arbeta med under kursen.
– personbevis (från skattemyndigheten)

Vi vill helst ha din ansökan digitalt.
Går inte det kan du skriva ut en blankett och skicka till oss:
Fota/Skriv