Etableringskurs

En kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund.

Kursen innehåller kartläggning, omfattande studier i svenska. grundläggande datakunskap, studiebesök, privatekonomi (blanketter, sms-lån etc), kulturkunskap, konsument- och vardagskunskap, aktuella lagar, möjligheter och skyldigheter, arbetsförberedande insatser samt studie- och yrkesvägledning.

Möjlighet till prövning i Svenska (SFI) för den som vill. Betyg utfärdas efter prövningen.

Undervisningen bedrivs utifrån deltagarnas behov. Lärarna är behöriga och engagerade. Alla får en egen individuell studieplan. Vid behov används tolk/språkstöd. Grupperna är små och miljön är trygg.

Kursen vänder sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och pågår 26 veckor heltid mån-fredag. Lärarledd undervisning mellan 9-13.00.
Ingen kurskostnad för vare sig de studerande eller Arbetsförmedlingen.

En del av kurstiden kommer att förläggas till köket på skolan.
Där delar vi med oss av olika erfarenheter. Ett av delmålen är att producera en kokbok.

Vi har två olika etableringskurser – en på Skeppsholmen och en i Sollentuna:

SKEPPSHOLMEN
Löpande antagning med start varje måndag kl 10.30 (så länge vi har lediga platser)
Kurs ID: 180572

SOLLENTUNA
Kursstart 29 maj 2017, löpande antagning
Kurs ID: 180569

Skeppsholmens Folkhögskola, Sollentuna, hittar du mycket centralt,
7 min gångväg från pendeltåget;
När du kliver av pendeltåget, ta utgången som är i tågets färdriktning.
(OBS! Om du kommer från Märsta/Upplands Väsby)
Efter spärrarna, gå till vänster. Gå rakt fram. På torget (Aniaraplatsen) finns ett bibliotek. Skeppsholmens folkhögskola ligger i bibliotekshuset, men på baksidan.
Fortsätt rakt fram, så att du har köpcentret på vänster sida och bibliotekshuset på höger sida. Sväng höger. Där ser du ett staket och en trappa ner till källaren,
där finns vi, Aniaravägen 4. Vi hyr Medborgarskolans lokaler.

Du som är intresserad och bosatt i Stockholmsstad – ta kontakt med Arbetsförmedlingen Spånga/Tensta, Af Skärholmen, Af Farsta eller AF Sollentuna.
Du som är bosatt i andra kommuner – ta kontakt med Arbetsförmedlingen för mer information. 

Kontakt på skolan:
Stina Kåhrström, 08-679 28 03, stina.kahrstrom@skeppsholmensfolkhogskola.se