Allmän kurs – MUSIK och SCEN

Behörighetsgivande kurs för dig som vill  utvecklas som person, som vill hitta ett personligt uttryck och är intresserad av musik och scen.

Vi arbetar med att stärka rösten, spela i ensemble, träna rytmik och rörelse samt övar upp vår förmåga att nå fram från en scen. Vi sjunger och spelar. Vi utvecklar också förmågan till samarbete, arbetar med att stärka självförtroende och potentialer och tar till vara egna personliga förmågor. Vi arbetar med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen. Inga förkunskapskrav men stort intresse och vilja är viktigt i denna utvecklande kurs.

I alla inriktningar får du kunskap om hur du arbetar i projekt.
 Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, starta eget, kreativa uttryck som t ex musik, teater, rörelse, media. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, entreprenörer, journalister och övriga kulturutövare och politiker. Vi arbetar alltid med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen.

Mer om Allmän kurs här

Intyg, tider, behörigheter, studieekonomi läs mer

Ansökan
 Ansök här via Scholsoft och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg

Vi vill helst ha din ansökan digitalt.
Går inte det kan du skriva ut en blankett och skicka till oss:
Blankett att skriva ut

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – UTVECKLA människa och psykologi
Allmän kurs – UTTRYCKA skapande o kultur
Allmän kurs – DESIGN och MEDIA

Informationsträffar om Allmän kurs läs mer