Allmän kurs – TEATER, DANS och MUSIK

Behörighetsgivande kurs för dig som vill  utvecklas som person, som vill hitta ett personligt uttryck och är intresserad av musik, dans och teater.

Vi arbetar med att stärka rösten, med röst och rörelse och dans, hur du kan hitta ett naturligt personligt uttryck på scen, vi prövar olika teatertekniker för att stärka scennärvaron. Vi utvecklar förmågan till samarbete, arbetar med att stärka självförtroende och potentialer och tar till vara egna personliga förmågor. Möjlighet finns att spela i ensemble. Inga förkunskapskrav men stort intresse och vilja är viktigt i denna utvecklande kurs. Vi jobbar både individuellt och i grupp och har roligt tillsammans.

Kurstider:
Vårterminen 29 januari – 1 juni  (sportlov v 9, påsklov v 14)
Höstterminen 20 aug – 21 dec  (höstlov v 44)
Omfattning: heltid (100%)

Mer om Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Du ansöker via Schoolsoft, ansök här och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg

Vi vill helst ha din ansökan digitalt.
Går inte det kan du skriva ut en blankett och skicka till oss:
Blankett att skriva ut

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – FÖRDJUPA (historia o kultur)
Allmän kurs – GLOBALISERA
Allmän kurs – UPPTÄCKA SKAPA (natur o skapande)
Allmän kurs – UTVECKLA (psykologi)
Allmän kurs – UTTRYCKA (skapande o kultur)