Allmän kurs

Allmän kurs på Skeppsholmens folkhögskola är till för dig som inte är klar med gymnasiet. Du går 1-3 år beroende på tidigare arbete/studier. Oavsett inriktning, läser du ämnen som ingår för att få grundläggande behörighet till Högskola/Universitet. Inriktningen sätter prägel på kursen, studiebesök, uppgifter,samtal etc.

Informationsträffar
Under våren kommer vi att ha ett antal informationsträffar för dig som vill veta mer.

Vi antar så länge vi har lediga platser.  Om man vill ha en plats på skolan är det bästa att inte dröja för länge med att skicka in en ansökan. Vi tar emot ett visst antal ansökningar för reservplats efter det att en kurs är full. Därefter stänger vi antagningen.
Studierna på Allmän kurs kan skilja sig från den skola du tidigare gått, du får t ex inte prov på Skeppsholmens folkhögskola. Här arbetar vi ofta tillsammans i grupp men du kommer också att få egna inlämningsuppgifter. Vi gör studiebesök till olika verksamheter, arbetsplatser, museer, konserter och utställningar. Din närvaro är viktig för lärandet.
Vi tror på studier där man får fördjupa sig i något som upplevs meningsfullt. Därför arbetar vi tematiskt med kärnämnena. Det innebär att gruppen under 3-5 veckors perioder, hela läsåret, arbetar med olika frågeställningar kring ett visst tema. Vi fångar upp intressen o behov från kursens deltagare. För varje år väljer du en inriktning utifrån dina egna intressen.

Engelska och Matematik läser du som enskilda ämnen på din nivå.

Erfarenhetsutbyte över kursgränserna är viktigt för att förverkliga folkhögskolans idé. Därför finns aktiviteter som, för de långa kurserna, är gemensamma för hela skolan.

Godkända studieresultat, samt uppnått omfattningskrav, ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och/eller behörighet till Yrkeshögskola (om man hellre vill det), oavsett vilken inriktning du väljer.  Du får motsvarandekunskaper till gymnasiets kurser: Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b, Religionskunskap 1, Naturkunskap 1a1 Samhällskunskap 1a1  och Historia 1a1.
(Den som väljer Yrkeshögskola läser inte Sv 2, Sv 3 samt Eng 6)
Läs mer om behörighet från folkhögskola

Särskilda behörigheter, om man vill:
Sh 1b
Ma 2 b
Eng 7
Hi 1a2

Välj en inriktning som kommer arbeta med teman som intressera dig.
Allmän kurs – MUSIK/SCEN
Allmän kurs – UTVECKLA psykologi/människa
Allmän kurs – UTTRYCKA bild/projekt
Allmän kurs – DESIGN/MEDIA
Allmän kurs – DISTANS 

Intyg, behörighet, tider, ekonomi Läs mer

Mer om folkhögskolestudier i allmänhet (öppnas i nytt fönster):
Studiefinansiering
Alla folkhögskolor i Sverige