Allmän kurs

Allmän kurs på Skeppsholmens folkhögskola är till för dig som inte är klar med gymnasiet. Du går 1-3 år beroende på tidigare arbete/studier.

Vi har några lediga platser kvar på Allmän kurs och tar emot ansökningar. 

Studierna på Allmän kurs kan skilja sig från den skola du tidigare gått, du får t ex inte prov på Skeppsholmens folkhögskola. Här arbetar vi ofta tillsammans i grupp men du kommer också att få egna inlämningsuppgifter. Vi gör studiebesök till olika verksamheter, arbetsplatser, museer, konserter och utställningar. Din närvaro är viktig för lärandet.

På allmän kurs arbetar vi med olika teman.
Vi tror på studier där man får fördjupa sig i något som upplevs meningsfullt. Därför arbetar vi tematiskt med kärnämnena. Det innebär att gruppen under 3-5 veckors perioder, hela läsåret, arbetar med olika frågeställningar kring ett visst tema. Vi fångar upp intressen o behov från kursens deltagare och formar tillsammans en studieplan. För varje år väljer du en inriktning utifrån dina egna intressen.

Engelska och Matematik läser du som enskilda ämnen på din nivå.

Erfarenhetsutbyte över kursgränserna är viktigt för att förverkliga folkhögskolans idé. Därför finns aktiviteter som, för de långa kurserna, är gemensamma för hela skolan.

Godkända studieresultat ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och/eller behörighet till Yrkeshögskola (om man hellre vill det), oavsett vilken inriktning du väljer.  Du får motsvarandekunskaper till gymnasiets kurser: Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b, (Matematik 2 b kan väljas som tillval), Religionskunskap 1, Naturkunskap 1a1 Samhällskunskap 1a1, (1a2) och Historia 1a1.

”Möjlighet finns att läsa naturkunskap 2 i inriktningen ”Upptäcka/Skapa.”

Välj en inriktning som kommer arbeta med teman som intressera dig.
Om du läser mer än ett år kan du efter ett år göra ett nytt val.
FÖRÄNDRA – tonvikt på samhällsfrågor läs mer
INSPIRERA – tonvikt på kommunikation  läs mer
UPPTÄCKA/SKAPA – tonvikt på miljö och skapande läs mer
UTTRYCKA – tonvikt skapande och kultur läs mer

Mer om vår Allmänna kurs:
Intyg, tider och ekonomi
Ansökan

Mer om folkhögskolestudier i allmänhet (öppnas i nytt fönster):
Studiefinansiering
Alla folkhögskolor i Sverige