Allmän kurs – UTVECKLA

Inriktningen Utveckla passar dig som är intresserad av människan, både på individ- och samhällsnivå. Hur kan vi vara med och förändra samhället? Vi tar upp aktuella samhällsfrågor och kopplar dem till psykologi. Vi har, och övar även upp, en nyfikenhet om människan. Vi läser om socialpsykologi; hur fungerar människor i grupp? Vi studerar människors olika levnadssätt och beteenden för att kunna förstå andra, och hur samhället är uppbyggt. Vi lär oss värdesätta olikheter genom att fördjupa oss i samhälleliga och psykologiska frågor.

Hur speglas människan i litteraturen? Vi väljer texter att utgå ifrån för större arbeten. Vi jobbar med texter, skriver, samtalar om och jämför dem med varandra. Vi lär oss om mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.  Hur kan vi använda media för att påverka? Kommunikation i olika former är centralt.

Vi arbetar med studiebesök och övar upp vår observationsförmåga.  Vi besöker t ex museer, föreningar, arbetsplatser och lyssnar på föreläsningar av författare, psykologer, journalister. Under kursen gör vi en spännande studieresa tillsammans.

I allmän kurs – UTVECKLA stärker vi självkänsla, empowerment  och självförtroende tillsammans  med andra. Vi lär oss att sätta värde på olikheter och utvecklas genom det. Vi vill gärna tillämpa det vi lär oss.

I alla inriktningar får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, starta eget, kreativa uttryck som t ex musik, teater, rörelse, media. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, entreprenörer, journalister och övriga kulturutövare och politiker.

Mer om Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Du ansöker via Schoolsoft, ansök här och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg

Vi vill helst ha din ansökan digitalt.
Går inte det kan du skriva ut en blankett och skicka till oss:
Blankett att skriva ut

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – TEATER, DANS o MUSIK
Allmän kurs – FÖRDJUPA (historia o kultur)
Allmän kurs – GLOBALISERA
Allmän kurs – UPPTÄCKA SKAPA (natur o skapande)
Allmän kurs – UTTRYCKA (Skapande o kultur)