Allmän kurs – UTVECKLA

Inriktningen Utveckla passar dig som är intresserad av människan, både på individ- och samhällsnivå. Hur kan vi vara med och förändra samhället? Vi tar upp aktuella samhällsfrågor och kopplar dem till psykologi. Vi har, och övar även upp, en nyfikenhet om människan. Vi läser om socialpsykologi; hur fungerar människor i grupp? Vi studerar människors olika levnadssätt och beteenden för att kunna förstå andra, och hur samhället är uppbyggt. Vi lär oss värdesätta olikheter genom att fördjupa oss i samhälleliga och psykologiska frågor.

Hur speglas människan i litteraturen? Vi väljer texter att utgå ifrån för större arbeten. Vi jobbar med texter, skriver, samtalar om och jämför dem med varandra. Vi lär oss om mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.  Hur kan vi använda media för att påverka? Kommunikation i olika former är centralt.

Vi arbetar med studiebesök och övar upp vår observationsförmåga.  Vi besöker t ex museer, föreningar, arbetsplatser och lyssnar på föreläsningar av författare, psykologer, journalister. Under kursen gör vi, för de som vill, en spännande studieresa tillsammans.

I allmän kurs – UTVECKLA stärker vi självkänsla, empowerment  och självförtroende tillsammans  med andra. Vi lär oss att sätta värde på olikheter och utvecklas genom det. Vi vill gärna tillämpa det vi lär oss.

I alla inriktningar får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, starta eget, kreativa uttryck som t ex musik, teater, rörelse, media. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, entreprenörer, journalister och övriga kulturutövare och politiker.
Vi arbetar med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen.

Mer om Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Ansökan. 
Du ansöker via
 Schoolsoft, ansök här och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg
OBS (Skolan tar emot ett antal ansökningar för reservplatser när kursen är full)

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – MUSIK/SCEN
Allmän kurs – UTTRYCKA – bild/projekt
Allmän kurs – DESIGN/MEDIA
Allmän kurs – DISTANS

Informationsträffar om Allmän kurs läs mer