Allmän kurs UPPTÄCKA och SKAPA

En miljö- och skapande inriktning där vi arbetar både praktiskt och teoretiskt.
Vi använder skolans läge på en ö mitt i Stockholm och gör  stadsvandringar och studiebesök. Naturen och staden använder vi som klassrum precis som skolans lokaler. Du lär dig och arbetar med olika uttrycksformer som t ex foto och film och andra skapande uttryck. Vi är utomhus och testar teoretiska kunskaper praktiskt och gör naturstudier, året om.

I det teoretiska arbetet jobbar vi ofta tematiskt med bl a hållbar utveckling, klimatfrågor, kultur, naturupplevelser  och stadens utveckling där vi väver in olika ämnen. Vi har ett nyfiket och undersökande experimenterande arbetssätt och arbetar med kreativt innehåll.

I alla kurser på skolan får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshops i projektledning, entreprenörskap, kreativa uttryck som skapande skrivande, musik, teater, dans/yoga/rörelse, bild  och mer foto och film. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, författare, journalister och övriga kulturutövare och politiker. Under kursen gör vi en upptäckande studieresa tillsammans.

”Möjlighet finns att läsa naturkunskap 2 i denna inriktning.”

Andra inriktningar
FÖRÄNDRA – tonvikt på samhällsfrågor läs mer
INSPIRERA – tonvikt på kommunikation  läs mer
UTTRYCKA – tonvikt skapande och kultur läs mer

Allmän kurs
Intyg, tider och ekonomi
Ansökan