Allmän kurs UPPTÄCKA och SKAPA

En inriktning där vi arbetar både praktiskt och teoretiskt kring bl.a. estetiska ämnen. Vi använder skolans läge på en ö mitt i Stockholm och gör utflykter och studiebesök. Naturen och staden använder vi som klassrum precis som skolans lokaler.

Du lär dig och arbetar med olika uttrycksformer som t.ex. design, foto, film, musik och andra skapande uttryck. Vi strävar efter att så många sinnen som möjligt ska aktiveras i de olika momenten. Det finns möjligheter att lära sig mindfulfess och att jobba med andra hälsorelaterade ämnen, både för kropp och själ.

I det teoretiska arbetet jobbar vi ofta tematiskt med bl.a. hållbar utveckling, design, klimatfrågor, kultur, naturupplevelser och människans utveckling där vi väver in olika ämnen. Vi har ett nyfiket och undersökande arbetssätt och arbetar med kreativt innehåll.

I alla inriktningar inom allmän kurs får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, starta eget, kreativa uttryck som t ex musik, teater, rörelse, media. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, entreprenörer, journalister och övriga kulturutövare och politiker.
Vi arbetar med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen. Under kursen gör vi, för de som vill, en spännande studieresa tillsammans.

Mer om Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Ansökan. OBS! Inga platser kvar, vi tar bara emot ansökningar för ev reservplatser
Du ansöker via
 Schoolsoft, ansök här och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg

Vi vill helst ha din ansökan digitalt.
Går inte det kan du skriva ut en blankett och skicka till oss:
Blankett att skriva ut

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – FÖRDJUPA historia o kultur
Allmän kurs – MUSIK och SCEN
Allmän kurs – UTVECKLA människa och psykologi
Allmän kurs – UTTRYCKA skapande o kultur

Informationsträffar om Allmän kurs läs mer