Allmän kurs – INSPIRERA

Vi experimenterar med språket.
På den allmänna kursen INSPIRERA lägger vi särskild vikt vid kommunikation och att utveckla språket. Vi lär oss att skriva  och kommunicera inom olika genrer. Vi arbetar med noveller och konstruerar texter, diskuterar och utvecklar och arbetar med skapande svenska. Vi experimenterar med olika sätt att uttrycka oss på svenska och engelska.

Kursen är en startpunkt för dig som har viljan och motivationen att lära dig, att förbereda sig för vidare studier. Det är också en fortsättning för dig med ett mål. Du blir berikad med nya perspektiv och idéer för att hitta din inspiration. På Allmän kurs INSPIRERA står upplevelser och utbyte mellan de studerande i centrum. I kursen ingår kultur- och idéhistoria samt mediekunskap och studiebesök.

I alla inriktningar på skolan får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, kreativa uttryck som musik, teater, rörelse, media och skapande skrivande. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, författare, historiker, journalister och övriga kulturutövare och politiker.

Under kursen gör vi en internationell studieresa tillsammans.

Andra inriktningar
FÖRÄNDRA – tonvikt på samhällsfrågor läs mer
UPPTÄCKA/SKAPA – tonvikt på miljö och skapande läs mer
UTTRYCKA – tonvikt skapande och kultur läs mer

Allmän kurs
Intyg, tider och ekonomi
Ansökan