Allmän kurs – GLOBALISERA

I  den här kursen med global inriktning fördjupar vi kunskaperna, ser samband och ger bakgrund. Vi försöker se bortom rubrikerna i mediebruset. Vilka är mänsklighetens riktigt stora ödesfrågor under de kommande årtiondena? Den här kursen handlar bl a om klimatkrisen, miljön, de mänskliga rättigheterna och naturresurserna. Internationella relationer – frågorna om krig och fred, FN:s roll.

Blir världen bättre eller sämre för det stora flertalet? Hur ser fördelningen av jordens rikedomar ut idag? Finns det ett samband mellan de ekonomiska kriserna, arbetslösheten, fredsfrågorna och miljökrisen? Vilka är kopplingarna till flyktingkrisen?Idag är levnadsstandarden högre i det som förr kallades tredje världen. I länderna i Afrika, Asien och Latinamerika finns idag jättestäder, där en del är rika, men ännu fler fortfarande fattiga.

Hur ser historien ut? Den som skapat många av de klyftor som  fortfarande finns kvar – mellan Nord och Syd, mellan Västvärlden å ena sidan och länder i Asien, Afrika och Latinamerika å den andra? Hur kommer relationen att vara framöver, mellan Västvärlden och BRICS-länderna; Ryssland, Kina, Iran, Brasilien och Sydafrika?

Kärnvapnen försvaras av sina anhängare med att de har en avskräckande effekt för att upprätthålla ett slags fred mellan stormakterna. Hur argumenterar organisationen ICAN i denna fråga? Nyligen fick ICAN som arbetar mot kärnvapen Nobels fredspris. Hur fortsätter arbetet med att förbjuda alla kärnvapen, nu när en sådan resolution framlagts i FN?

Finns det miljöorsaker till krig som annars ofta beskrivs enbart med politiska eller religiösa förtecken i medierna? Hur skapas en hållbar och rättvis värld? Kan en ökad förståelse för ekologi och förhållandet mellan människor och natur rädda världen? Vi reflekterar, söker fakta och statistik och utvärderar materialet. Vi delger varandra av våra egna erfarenheter och kunskaper.

Vi försöker också komma i kontakt med personer, organisationer och institutioner som kan ge oss ny kunskap: Människor med internationell bakgrund och internationella erfarenheter, alltifrån från forskare till biståndsarbetare, folkbildare, journalister och gemene man.

Vi gör en studieresa utomlands

Mer om Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Du ansöker via Schoolsoft, ansök här och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg

Vi vill helst ha din ansökan digitalt.
Går inte det kan du skriva ut en blankett och skicka till oss:
Blankett att skriva ut

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – TEATER, DANS o MUSIK
Allmän kurs – FÖRDJUPA (historia o kultur)
Allmän kurs – UPPTÄCKA SKAPA (natur o skapande)
Allmän kurs – UTVECKLA (psykologi)
Allmän kurs – UTTRYCKA (skapande o kultur)