Allmän kurs – FÖRDJUPA

Kursen riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att fortsätta dina studier på högskola eller universitet och syftar till att rusta dig för detta, men också på att träna dig i kritiskt tänkande och på att hitta och värdera information. I kursen ingår, förutom att ge dig grundläggande behörighet, en särskild fördjupning i kultur- och idéhistoria och studiebesök på olika museer och andra kulturinstitutioner.

På den allmänna kursen FÖRDJUPA lägger vi särskild vikt vid kultur och historia. Texter står i centrum och historien är ständigt levande på denna inriktning av Allmän kurs. Vi studerar både nutid och forntid, både vårt närområde och fjärran länder. Under kursen gör vi, för de som vill, en studieresa tillsammans .

Vi läser några av de bästa böcker, dikter och dramer som skrivits och fördjupar oss i hur framför allt gamla tiders tankar och idéer men också gamla orättvisor som rasism, sexism, kolonialism, krig, våld och förtryck fortsätter att påverka oss in i vår egen tid. Vi övar också retorik och att själva uttrycka oss i tal och skrift. Postkolonialism och intersektionell teori hjälper oss att förstå historia och nutid, globala frågor och lokal tradition.

I alla inriktningar får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, starta eget, kreativa uttryck som t ex musik, teater, rörelse, media. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, entreprenörer, journalister och övriga kulturutövare och politiker.
Vi arbetar alltid med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen.

Mer om Allmän kurs här

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Ansökan. OBS! Inga platser kvar, vi tar bara emot ansökningar för ev reservplatser
Du ansöker via Schoolsoft, (ansök här) och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg

Vi vill helst ha din ansökan digitalt.
Går inte det kan du skriva ut en blankett och skicka till oss:
Ansökningsblankett

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – MUSIK och SCEN
Allmän kurs – UPPTÄCKA SKAPA hälsa och skapande
Allmän kurs – UTVECKLA människa och psykologi
Allmän kurs – UTTRYCKA skapande o kultur

Informationsträffar om Allmän kurs läs mer