Allmän kurs FÖRÄNDRA

Allmän kurs – FÖRÄNDRA – ett  internationellt perspektiv

Vi kopplar de globala frågorna om överlevnad till vårt eget vardagsliv. Hur kan jag påverka min vardag? Var hittar jag information i samhället? Hur får jag hjälp av olika myndigheter? Hur tar jag kontroll över min ekonomi? Människors engagemang i folkrörelser och frivilligarbete ser vi som en förändrande kraft. Hur ser gamla och nya folkrörelser ut? Hur kan vi bidra till att stärka dem? Vad menas med social ekonomi?

Under läsåret diskuterar vi hur mänskliga rättigheter och hållbar utveckling ska förverkligas. Vi läser psykologi o media, vi lär oss demokratins ABC och fördjupar oss demokratins teori och praktik. Allmän kurs – FÖRÄNDRA har som mål empowerment, vi stärker vår självkänsla och självförtroende tillsammans  med andra. Vi vill gärna tillämpa det vi lär oss.

Vi arbetar med studiebesök och övar upp vår observationsförmåga.  Vi besöker t ex rättegångar, museer, föreningar, arbetsplatser och organisationer. Under kursen gör vi en spännande studieresa tillsammans.

I alla inriktningar får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, starta eget, kreativa uttryck som t ex musik, teater, rörelse, media. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, entreprenörer, journalister och övriga kulturutövare och politiker.

Andra inriktningar
INSPIRERA – tonvikt på kommunikation  läs mer
UPPTÄCKA/SKAPA – tonvikt på miljö och skapande läs mer
UTTRYCKA – tonvikt skapande och kultur läs mer

Allmän kurs
Intyg, tider och ekonomi
Ansökan