Allmän kurs – DESIGN och MEDIA

Allmän kurs – DESIGN och MEDIA är kursen för dig som vill arbeta både praktiskt och teoretiskt med dessa två områden. Fokus ligger på samhälle och utveckling. Staden, omgivningarna och skolans lokaler utgör våra klassrum.

Du lär dig och arbetar med olika uttrycksformer inom design, foto och film.

I det teoretiska arbetet kommer vi att arbeta med olika teman. Under ett antal veckor, väver vi samman olika ämnesstudier under en rubrik, t ex ”Hållbar utveckling” eller ”Människans utveckling”. Vi har ett nyfiket och undersökande arbetssätt och arbetar med ett kreativt innehåll.

I alla inriktningar på skolan får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, entreprenörskap och kreativa uttryck. Vi tar in författare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, entreprenörer, journalister och övriga kulturutövare och politiker. Vi arbetar alltid med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen.

Under kursen gör vi, för de som vill, en studieresa tillsammans.

Mer om Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Ansökan
Du ansöker via
 Schoolsoft, ansök här och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg

Vi vill helst ha din ansökan digitalt.
Går inte det kan du skriva ut en blankett och skicka till oss:
Ansökningsblankett att skriva ut

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – MUSIK och SCEN
Allmän kurs – UTVECKLA människan och psykologi
Allmän kurs – UTTRYCKA  skapande och kultur