Allmän kurs – DESIGN/MEDIA

Genom studiebesök, teori och praktiska övningar lär du dig grunderna inom filmskapande, ljud, ljus, dramaturgi och filmredigering i egna och gemensamma produktioner.

Du kommer att fotografera och lära dig hur du tar personligt uttrycksfulla bilder både med naturligt ljus och i studiomiljö. Inom design arbetar du med reklam, industridesign, grafisk illustration, formgivning och layout. I projekt från idé till färdig produkt testar du kreativa processer med brainstorming och problemlösning.

Hos oss arbetar deltagare och personal nära varandra med planering, innehåll och form för utförande. Vi strävar efter att du ska bli delaktig och känna motivation och glädje i dina studier

I alla inriktningar på skolan får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, entreprenörskap och kreativa uttryck. Vi tar in författare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, entreprenörer, journalister och övriga kulturutövare och politiker. Vi arbetar alltid med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen.

Mer om Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Ansökan
Du ansöker via
 Schoolsoft, ansök här och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – MUSIK och SCEN
Allmän kurs – UTVECKLA psykologi/människa
Allmän kurs – UTTRYCKA  bild/projekt
Allmän kurs – DISTANS