Skeppsholmens folkhögskola

Skeppsholmens folkhögskola är en inspirerande plats för vuxna som vill studera. Här möts varje människa utifrån sina förutsättningar, oavsett om man vill läsa in behörighet på den Allmänna kursen eller fördjupa sig i ett specialintresse på Skriv- Musik- eller Båtbyggarkursen. Den studiemotiverande folkhögskolekursen (SMF) är för dig som är arbetssökande och vill komma igång med studier.

Skolan ligger centralt mitt i Stockholm, på den vackra ön Skeppsholmen. Nyckelord för oss är kunskap, delaktighet och reflektion. Vi tror på lärande i en öppen, nyfiken miljö där man möter varandra med ömsesidig respekt. Skeppsholmens folkhögskola är en liten skola med c:a 130 deltagare på heltidskurserna.

Åldersgräns. För att få studera på folkhögskolan finns en nedre åldersgräns på 18 år (med vissa undantag t ex SMF och korta kurser). Undervisningen är gratis, du betalar en förbrukningsavgift för material etc.

För att vara behörig till Skeppsholmens folkhögskola ska du vara klar med grundskola eller motsvarande. Du måste kunna svenska så bra att du kan följa undervisningen.

Vi arbetar oftast med mindre sammanhållna studiegrupper och utgår från den studerandes förkunskaper, behov och erfarenheter. Det ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll. På Skeppsholmens folkhögskola vill vi att samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen ska vara utmärkande för studierna.

Ingen folkhögskola är bunden till centralt fastställda läroplaner utan får istället arbeta efter egna verksamhetsplaner. Den friheten använder vi oss av på Skeppsholmens folkhögskola. Genom överenskommelse med Universitets- och högskolerådet ger den Allmänna kursen behörighet till högre studier.

Är du intresserad av våra lokaler? Kontakta Stina Kåhrström för information.

Vi samarbetar bl a med – (öppnas i nytt fönster)
Carpe Vitam
Eric Ericsonhallen
Kulturfyren
Statens Fastighetsverk
Stockholms Sjögård
Sveriges körförbund

Sidans topp